A IX-A CONFERINTĂ NATIONALÃ A SOCIETĂTII ROMÂNE
DE ULTRASONOGRAFIE ÎN MEDICINĂ SI BIOLOGIE


Craiova, 2-3 IUNIE  2007

 

Welcome

Informatii

Program

Inscriere

Euroson

Sponsori

Craiova

Contact

 

 
Orasul gazdă
 
The Hosting City

Pagina web oficiala

Official website

http://www.craiova.ro

 

Veche cetate a Banilor, Craiova, cel mai important oras din sudul tării după capitala României, este în prezent un mare centru comercial, industrial, cultural si universitar, un oras modern si dinamic cu o populatie de peste 300 mii de locuitori.
Situată într-o depresiune din Lunca Jiului, Craiova - resedinta istorică a Regiunii Oltenia - este amplasată în centrul acesteia, pe artera Bucuresti - Timisoara, la 230 km de capitala României si la intersectia unor importante căi de comunicatie între Orient si Europa Centrală.
Puternică cetate geto-dacică, în antichitate - Pelendava, cu rădăcini neolitice atestate arheologic de aproximativ 7500 de ani, asezarea devine sub stăpânirea Romană un important castru, iar în epoca Medievală - Cetatea Marii bănii a Olteniei, institutie politică si militară, a doua ca importantă după voievodul tării la acea vreme.
Sfârsitul secolului al XIX-lea declansează o amplă actiune de urbanizare si modernizare, cu aparitia unor edificii publice reprezentative si cu o arhitectură remarcabilă: Hotelul Minerva - în stil Maur, Banca de Comert, Prefectura, Palatul de Justitie. Între aceste importante clădiri, Palatul Jean Mihail,sediul actualului Muzeu de Artă, adăposteste o importantă colectie a operelor genialului sculptor român Constantin Brâncusi, personalitate de anvergură mondială, fiu al Regiunii Oltenia, Craiova fiindu-i centru de studiu si desăvârsire artistică.
Craiova este totodată orasul unde s-au născut Henri Coandă, unul dintre inventatorii avionului cu reactie, si Nicolae Titulescu, ministru român de externe ce a ocupat functia de Presedinte al Ligii Natiunilor în perioada interbelică.
Important centru cultural, cu o traditie teatrală din 1850, Teatrul National din Craiova este unul dintre cele mai prestigioase teatre ale lumii si cel mai cunoscut mesager al artei teatrale românesti peste hotare.
Orasul este străjuit spre Sud de Parcul Romanescu, operă de arhitectură peisagistică romantică, amenajat in 1901-1902 după planurile arhitectului francez E. Redont. Este în prezent unul dintre cele mai mari parcuri naturale din sud-estul Europei, cu o întindere de aproape 100 hectare, cu specii pretioase de arbori, un lac străbătut de un frumos pod suspendat si o mică grădină zoologică.
Înconjurată de întinse regiuni viticole: Dealurile Craiovei, Segarcea, Craiova este totodată o cetate a coniacului si vinului cu apreciate crame si centre de degustare.
Cu o paletă largă de oferte culturale si sociale, Craiova este în prezent un oras modern dar cu valente turistice apreciate de vizitatori.

Vă asteptăm cu drag!
An ancient fortified residence of Romanian princes - The Bans -, Craiova, the most important southern Romanian city after the capital Bucharest, is nowadays a large commercial, industrial, and university centre, a modern and dynamic 300,000 inhabitants city.
Located in Jiu's Valley, Craiova-the historical capital of Oltenia Region- is situated in this region’s centre at 230 km west of Bucharest on the route to Timisoara, being an important cross-road of the pathways between the Far East and Central Europe.
Glorious Get fortress in ancient history - Pelendava, with archaeologically proved Neolithic origin 7500 years old, the site became an important fortress during the Roman Empire's government, and in the Middle Age, became the residence of the Bans-Princes, the second military and: position after the Kings at that time.
At the turn of the XIX-th Century important changes occurred. New public utility representative buildings were erected, with a remarkable architecture, like The Minerva Hotel -in Spanish Arabian style, The Bank of Commerce, The Governor's House, The Palace of Justice. The Jean-Michail Palace – the actual Art Museum - exhibits a part of the original collection of the great Romanian scuplturor, Constantin Brancusi, a world-wide known personality who was born in this area. He studied and developed his talent in the Craiova's School of Arts before going in Paris.
Craiova is also the birthplace of Henri Coanda - one of the jet plane creators - and of Nicolae Titulescu, the Romanian External Affairs Minister, elected Chairman of the Nations’ League between the two world wars.
An important cultural centre, with a theatre tradition since 1850, The National Theatre of Craiova is one of the best-known theatres in the world and the most representative of all Romanian theatres in the South.
The city is south bordered by the Romanescu Park, a romantic scenery work achieved between 1901-1902 based on the project of a French designer and architect E. Redont. This park is nowadays one of the largest natural south-eastern European parks, covering almost 1 square mile with rare species of trees, a beautiful suspended bridge over a peaceful lake and a zoo.
Surrounded by large wine producing regions like Craiova Hills and Segarcea, Craiova is also famous for its grape brandy and wine. Cellars and wine-tasting traditional pubs expect visitors with great hospitality.
Catering industry has recently developed in this modern and traditional city, offering tourists a wide range of entertainment.


Looking forward to your visit here!

Please select one of the six chapters in the picture below to start presentation.

(Adobe/Macromedia Flash Player required, download/install)

Copyright (c)2006 Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova